Lista aktualności Lista aktualności

77. rocznica Bitwy pod Lasowcami.

Bitwa pod Lasowcami była jedną z potyczek tak zwanego "Powstania Zamojskiego", podczas którego partyzanci i mieszkańcy bronili Zamojszczyzny przed niemieckimi wysiedleniami.

Przy pomniku Poległych Żołnierzy Armii Krajowej i mieszkańców wsi Lasowce, w dniu 4 lutego br. odbyły się uroczyste obchody 77. rocznicy Bitwy pod Lasowcami. Wieś Lasowce położona jest na terenie Gminy Krasnobród, w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Zwierzyniec.

Bitwa była odpowiedzią na terror oraz akcje wysiedleńcze prowadzone na terenie Zamojszczyzny przez niemieckiego okupanta. Pierwsze wysiedlenia miały miejsce już pod koniec 1941 roku. Początkowo miały one łagodny charakter, przesiedlając mieszkańców w inne rejony Polski.  W 1942 roku dowódcy Państwa Podziemnego działający na Zamojszczyźnie po otrzymaniu rozkazów i instrukcji zaczęli intensywnie szkolić partyzantów, gromadzić broń oraz wyposażenie.

Kolejne akcje wysiedleńcze oddziałów niemieckich prowadzone były zdecydowanie brutalniej. Ludność wysiedloną przetrzymywano w obozach przejściowych w Zwierzyńcu i Zamościu, którą potem transportowano do Majdanka i Oświęcimia, a opornych i uciekinierów zabijano.

Reakcją na terror okupanta były walki prowadzone przez Armie Krajową i Bataliony Chłopskie na terenie Zamojszczyzny określane jako Powstanie Zamojskie. Po wygranej Bitwie pod Zaborecznem, stacjonująca we wsi Lasowce I Kompania Dywersyjna AK została wciągnięta w walkę z oddziałami okupanta 4 lutego 1943 roku. Walki zaczęły się od starcia z „czujką” wystawioną przez siły AK, którą Niemcy chcieli ująć żywcem. Sytuacja oddziału początkowa była bardzo poważna. Żołnierze nieprzyjaciela otworzyli krzyżowy ogień prosto na kwatery w Lasowcach, dziesiątkując szeregi partyzantów i okoliczną ludność. Po przegrupowaniu się wojsk i odparciu nieprzyjaciela w głąb lasu, Polacy rozpoczęli powolny odwrót . W wyniku zaledwie godzinnego starcia pod Lasowcami zginęło 33 partyzantów i 8 mieszkańców wsi. Ranni partyzanci znaleźli schronienie między innymi w gajówce w Kątku i młynie w Bondyrzu.

Uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające stoczoną bitwę rozpoczęły się zbiórką pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy w Lasowcach. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach zaprezentowali część artystyczną. Odprawiona została polowa msza świętą. W obchodach święta uczestniczyła również delegacja Nadleśnictwa Zwierzyniec, w której skład wchodzili: Zastępca Nadleśniczego Ryszard Teterycz,  Inżynier Nadzoru Piotr Szewczuk oraz Leśniczy Grzegorz Szewc. Wszyscy uczestnicy obchodów wzięli udział w apelu poległych przeprowadzonym przez 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu.