Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nadleśnictwo Zwierzyniec przekazuję informajcę o wyborze najkorzystniejszej  oferty (załącznik) wyłonionej w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec w 2021 roku", nr ref. S.270.3.1.2020.