Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs Przyrodniczy!

Już po raz siódmy nasze Nadleśnictwo organizuje Konkurs przyrodniczy.

Tym razem temat prac konkursowych to – „Sprzymierzeńcy lasu”

Konkursem chcemy skierować uwagę dzieci na bogactwo przyrodnicze ekosystemów leśnych, relacje pomiędzy organizmami a środowiskiem, funkcje pożytecznych gatunków roślin i zwierząt. Konkurs ma na celu rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, a także pogłębianie wiedzy szkolnej oraz jej konfrontacja z praktycznym zadaniem konkursowym.

Tak jak w roku ubiegłym są dwie kategorie konkursowe – plastyczna i literacka. Nagradzane będą prace prezentujące temat w sposób pomysłowy i samodzielny.

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 3 do 16 lat. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie.

Termin dostarczenia prac upływa z 30 kwietnia 2021 r.