Lista aktualności Lista aktualności

Pracownicy RDLP w Poznaniu w roztoczańskich lasach

Lasy Nadleśnictwa Zwierzyniec odwiedzili dnia 3 września pracownicy biura RDLP w Poznaniu i nadleśnictw tej dyrekcji.

Leśników przywitał Zastępca nadleśniczego Ryszard Teterycz i przedstawił specyfikę Nadleśnictwa Zwierzyniec. Następnie grupa odwiedziła Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu, gdzie zapoznała się z historią regionu. 

Kolejnym punktem spotkania była wizyta w Rezerwacie Św. Rocha który powstał w 1983 roku w celu ochrony cennych przyrodniczo fragmentów starodrzewu jodłowo – bukowego, porastającego wapienne wzgórza. Rezerwat Święty Roch swoją nazwę zawdzięcza usytuowanej na jego skraju drewnianej kapliczce, zbudowanej nad źródełkiem, którego wody mają, według legendy, lecznicze działanie. Nierzadko w rezerwacie występują sędziwe jodły i buki dorastające do rozmiarów pomnikowych. Na terenie rezerwatu rośnie 7 drzew matecznych Jd.

 Uwagę odwiedzających zwrócił drzewostan, gdzie w wyniku zagospodarowania rębniami złożonymi uzyskano odnowienia naturalne buka na 90% powierzchni. 

Spotkanie zakończyło się w Leśnym Ośrodku Nasiennym i Wyłuszczarni Nasion w Zwierzyńcu. Po obiekcie oprowadził odwiedzających Pan Adam Bielec – Kierownik LON.

Wyłuszczarnia nasion powstała na początku XX wieku. Za czasów Ordynacji Zamojskiej pozyskiwano w niej nasiona z szyszek drzew leśnych, obecnie jest częścią Leśnego Ośrodka Nasiennego. W 2009 r. w tym budynku utworzono stację oceny nasion (SON) z laboratorium do wykonywania oceny nasion przy użyciu promieni Roentgena oraz regionalny bank genów (RBG). W wyłuszczarni nasion jest możliwe łuszczenie szyszek do 220 ton rocznie, w niej znajdują się dwie linie łuszczarskie:  jedna z nich pozwala na łuszczenie dużych nasion i składa się z czterech bębnów w komorze łuszczarskiej. Druga linia o mniejszej pojemności jest wyposażona w szafę łuszczarską. Procesami tymi kierują urządzenia elektroniczne. Szyszki są poddawane specjalnym procesom: podsuszania, transportowania do wyłuszczarni, wyłuszczaniu, odskrzydlaniu i oczyszczaniu.

Było to owocne spotkanie zarówno w wymianę doświadczeń jak również w dyskusje dotyczącą problemów z którymi spotykają się leśnicy w swej pracy zarówno na wschodzie jak i zachodzie kraju.