Lista aktualności Lista aktualności

Znalezisko archeologiczne na naszym terenie

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej prowadziło na terenie nadleśnictwa w Leśnictwie Kukiełki (działka we współwłasności) prace archeologiczne w miejscu odkrycia średniowiecznego ogłowia końskiego. Znalezisko jest jak dotąd jedynym tak kompletnym na terenie Polski średniowiecznym zabytkiem związanym z oporządzeniem jeździeckim o południowo-syberyjskiej proweniencji. Odkrycie to najprawdopodobniej należy wiązać z którymś z trzech najazdów mongolskich na teren Europy środkowo-wschodniej.

 

Odnalezione elementy składają się z wędzidła, o płaskich, okrągłych pobocznicach z przymocowanymi żelaznymi okuciami, do których nitowane były pierwotnie paski skórzane. Pozostałe elementy są najprawdopodobniej pozostałościami po rozdzielaczach i popręgu. Wszystkie elementy posiadają ślady inkrustracji srebrnym metalem, co było charakterystyczne dla broni i oporządzenia jeździeckiego wytwarzanego przez ludność zamieszkującą południową Syberię (przodkowie Kirgizów), podporządkowaną politycznie Mongołom.

 

 

 

Opracowano na podstawie: Powiat biłgorajski jako terra incognito w badaniach nad uzbrojeniem średniowiecznym na Lubelszczyźnie, autor Daniel Tereszczuk, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, 2019