Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) w latach 2010-2012

W latach 2010-2012 Nadleśnictwo Zwierzyniec realizowało projekt pod nazwą "Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) w Nadleśnictwie Zwierzyniec w latach 2010 - 2012".

Program ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr 10/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-046/09-00-0097 z dnia 23.02.2010 r. (działanie 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska).