Wydawca treści Wydawca treści

Szacowanie szkód łowieckich

 

 

 

Wnioski o szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych a także przy wykonywaniu polowania, poszkodowani składają do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Postępowanie dot. szacowania wstępnego (oględzin) i ostatecznego odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych

Wniosek o szacowanie szkód musi zawierać:

  • Imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania lub adres siedziby, nr telefonu lub adres mailowy właściciela lub posiadacza gruntów,
  • Miejsce wystąpienia szkody (miejskość, nr działki ewidencyjnej),
  • Rodzaj uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego,

Wzór takiego wniosku (składanego do biura Nadleśnictwa lub kancelarii leśnictwa Nowiny) znajduje się w materiałach do pobrania wraz z instrukcją wypełniania takiego wniosku. Nie stosowanie się do zapisów instrukcji, np. niepoprawne wypełnienie wniosku jest podstawą do jego odrzucenia.

W materiałach do pobrania znajduje się wykaz adresów do których należy składać wnioski o szacowanie szkód łowieckich wyrządzonych w konkretnych obwodach łowieckich.

Na stronie Mapy obwodów łowieckich można zlokalizować na terenie jakiego obwodu znajduje się wyrządzona szkoda łowieckiego i do kogo złożyć wniosek o szacowanie szkód.