Wydarzenia Wydarzenia

Doniosły jubileusz lubelskiej dyrekcji

Szczególny wymiar miały tegoroczne Regionalne Obchody Święta Lasu RDLP w Lublinie. Uroczystości zorganizowano w Hrubieszowie w roku jubileuszu 75-lecia lubelskiej dyrekcji LP.

W tym wyjątkowym dniu wspominaliśmy wszystkich przedstawicieli leśnej profesji, którzy na przestrzeni lat przyczyniali się na naszym terenie zarówno do ochrony i pomnażania cennych zasobów dziedzictwa narodowego jakim są lasy, jak i do budowy trwałych fundamentów oraz umacniania struktury organizacyjnej Lasów Państwowych – zaznaczył dyrektor RDLP w Lublinie, dr inż. Marek Kamola.

Wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej w intencji całej braci leśnej, której przewodniczył ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej, biskup Marian Rojek. Po jej zakończeniu dokonano zasadzenia pamiątkowego dębu „Niepodległy” oraz otwarcia i pobłogosławienia nowej siedziby Nadleśnictwa Strzelce.

Oprócz licznie zgromadzonej braci leśnej na czele z dyrektorem generalnym LP, dr inż. Andrzejem Koniecznym, wśród gości przybyłych na te uroczystości znaleźli się m.in. reprezentanci władz rządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, dowódcy służb mundurowych, władze uczelniane oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie i partnerów związanych z lasem codzienną pracą. Nie brakowało gratulacji, wyrazów uznania oraz słów podziękowań za trud codziennej pracy.             
Wszyscy wiemy, że dzięki pracy kolejnych pokoleń leśników na Lubelszczyźnie zachowały się cenne gatunki roślin i zwierząt, które stanowią nasze wspólne bogactwo. To zawdzięczamy profesjonalizmowi i zaangażowaniu osób zatrudnionych w leśnictwie. Składam gratulacje pracownikom Lubelskiej Dyrekcji Lasów Państwowych z okazji ich jubileuszu oraz wszystkim leśnikom i osobom związanym z gospodarką leśną. Jesteście Państwo strażnikami i opiekunami cennego skarbu tej ziemi – napisał Wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin w liście skierowanym do uczestników obchodów, który w jego imieniu odczytał Ryszard Madziar, szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów.

Za stanie na straży ojczystej przyrody dziękował w swoim wystąpieniu Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. 
Chylę czoła przed leśnikami za ich trud codziennej pracy i oddanie służbie leśnej oraz ochronie środowiska. Noszą oni w sercach szacunek do lasu i przyrody – mówił.

Podczas głównej części Regionalnych Obchodów Święta Lasu miała miejsce premiera filmu „Losy lubelskich lasów” poświęconego 75-letniej historii lubelskiej dyrekcji Lasów Państwowych.

Osoby, które swoją pracą w sposób szczególny zasłużyły się dla leśnictwa i ochrony przyrody otrzymały odznaczenia państwowe, resortowe i Kordelasy Leśnika Polskiego.

W gronie nagrodzonych tym najwyższym leśnym odznaczeniem znalazł się gość honorowy uroczystości Meinrad Joos – wieloletni Dyrektor Lasów we Freiburgu oraz inicjator partnerskiej współpracy z lubelskimi leśnikami, która trwa nieprzerwanie od 25 lat.
W uznaniu za szczególny wkład w promowanie szlachetnych idei i postaw pośród braci leśnej również w Polsce, a także za wieloletnie zaangażowanie w szerzeniu idei zrównoważonego leśnictwa mam zaszczyt uhonorować Pana Joosa Kordelasem Leśnika Polskiego. Ideały, którymi się dzielił i które w nas zaszczepił, takie jak oddanie dla spraw lasów i leśnictwa, szacunek do człowieka i przyrody, a także wiedza i wizje rozwoju leśnictwa, mają wymiar nie tylko ponadgraniczny, ale również ponadczasowy. Niech to wyróżnienie przypomina o naszej szczególnej wdzięczności za rozwój międzynarodowej współpracy leśników, której liderem był i pozostanie – powiedział uhonorowanemu dyrektor generalny LP, dr inż. Andrzej Konieczny w okolicznościowym wystąpieniu, które wygłosił w języku niemieckim.

Zwieńczeniem części poświęconej odznaczeniom było wręczenie statuetki „Przyjaciel Lubelskich Lasów”, którą dyrektor RDLP w Lublinie dr. inż. Marek Kamola przyznał Ministrowi Środowiska Henrykowi Kowalczykowi.

Lista osób odznaczonych 

 

Materiały do pobrania