Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenia na terenie leśnym

 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia związane z pracą i przebywaniem
na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec:

 

 

 1. wynikające z trudnych warunków terenowych – rowy, stoki, bagna i inne miejsca niebezpieczne;
 2. związane z ruchem pojazdów;
 3. związane z występowaniem chorób zakaźnych spowodowanych zakażeniem wirusami w tym m.in. koronawirusem SARS-CoV-2
 4. związane z niekorzystnymi i zmiennymi warunkami atmosferycznymi (m.in. deszcz, śnieg, gołoledź, mgła, upał, mróz i inne)
 5. związane z charakterem prac w tym m.in. z pracą przy ścince i obalaniu drzew, w tym drzew trudnych;
 6. wynikające z uszkodzenia drzewostanów spowodowanego klęskami biotycznymi i abiotycznymi (m.in. okiścią lub huraganowymi wiatrami) oraz wynikającymi
  z tego złomami i wywrotami;
 7. związane z pracą środków transportowych oraz z transportowanym materiałem, w tym z mygłowaniem i załadunkiem drewna;
 8. związane z korzystaniem z dróg komunikacyjnych;
 9. związane z obsługą urządzeń i instalacji elektrycznych oraz z pracą w pobliżu linii i instalacji teleenergetycznych;
 10. związane z pozostawieniem drzew tzw. ekologicznych;
 11. wynikające z awarii lub uszkodzeń urządzeń i maszyn;
 12. związane z pracą w pobliżu dróg i innych szlaków komunikacyjnych;
 13. związane z pracą w pobliżu budynków i innych budowli oraz występujących podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych bez wstrzymywania funkcjonowania obiektów;
 14. związane z pracą w pobliżu budynków i innych budowli oraz z wadami konstrukcji budynków i budowli lub ich nagłym uszkodzeniem;
 15. związane z pracą w pobliżu linii i urządzeń teleenergetycznych;
 16. związane z upadkiem przedmiotów z wysokości, np. gałęzi, wierzchołków;
 17. w miejscach składowania i magazynowania, na wejściach i dojściach;
 18. wynikające z pracy na wysokości;
 19. w miejscach oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych;
 20. związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne (np. kleszcze);
 21. wynikające z prowadzenia prac bez wstrzymywania pracy zakładu pracy;
 22. wynikające z obecności osób postronnych;
 23. ze strony materiałów i przedmiotów niebezpiecznych wniesionych przez osoby przebywające w obiekcie;
 24. pożarowe oraz związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;
 25. ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych;
 26. odzwierzęce i inne.