Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Miejsca na ognisko

Miejsca ogniskowe udostępniane turystom i ich lokalizacja:

1)        Leśnictwo Nowiny - 50°46'02.8″N 23°02'53.1″E

2)        Leśnictwo Podzamcze - 50°33'21.5″N 23°10'20.9″E

3)        Leśnictwo Debry - 50°31'51.1″N 23°02'39.4″E

4)        Leśnictwo Bukownica - 50°35'57.2″N 22°52'10.6″E

5)        Leśny Ośrodek Nasienny - 50°36'45.6″N 22°58'18.1″E (miejsce udostępniane za opłatą)

 

Organizacja ogniska na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec.

1) Zgodę na imprezę z ogniskiem z podaniem miejsca, daty i czasu każdorazowo wydaje nadleśnictwo, na pisemny wniosek złożony przez organizatora.

2) Za bezpieczeństwo, ład i porządek w trakcie imprezy odpowiedzialny jest organizator.

3) W przypadku przygotowania ogniska przez nadleśnictwo pobierana jest opłata za drewno /ok. 0,3 mp/ i jego przygotowanie, w wysokości – 40.65 zł netto; kwota brutto (VAT 23%) wynosi 50.00 zł lub wielokrotność tej kwoty.

4) Parkowanie pojazdów (dopuszczalne w miejscach do tego wyznaczonych) – bezpłatnie, na własną odpowiedzialność uczestników.

5) Z opłaty ogniskowej, o której mowa w ust. 3 i 4 zwalnia się przedszkola i szkoły, które są organizatorami ognisk dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne podmioty w wypadku, gdy nadleśnictwo nie ponosi kosztów związanych z ich pobytem.