Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Zwierzyniec
Nadleśnictwo Zwierzyniec
84 68 72 019
84 68 72 124

ul. Zamojska 6

22-470 Zwierzyniec

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_zwierzyniec/dane_teleadresowe

Numer rejestrowy BDO 000270554

BANK: PKO BP SA

NR KONTA: 59 1020 5356 0000 1002 0005 7620

Nadleśniczy
Lucjan Bednarz
kontakt przez sekretariat
Zastępca nadleśniczego
Ryszard Teterycz
664 055 238
Główny księgowy
Karolina Góra
570 470 811
Sekretarz nadleśnictwa
Radosław Rapkiewicz
570 470 822

Dział Adminstracyjno-Gospodarczy

Marzena Lipiec
Sekretariat
Tel.: (84) 687-20-19
Ewelina Skrzypik
Specjalista Służby Leśnej ds. administracji, zamówień publicznych i środków pomocowych

Inżynierowie nadzoru

Piotr Szewczuk
Inżynier nadzoru
Tel.: 664 055 222, (84) 687-20-19 wew. 20
Jerzy Bąk
Inżynier nadzoru
Tel.: 665 349 063, (84) 687-20-19 wew. 20

Dział Gospodarki Leśnej

Joanna Kowalczyk
Specjalista Służby Leśnej ds. marketingu
Tel.: 664 055 210, (84) 687-20-19 wew. 13
Aleksandra Śrutwa
Specjalista Służby Leśnej ds. utrzymania obiektów leśnych, edukacji i turystyki oraz Stacji Oceny Nasion
Tel.: 690 055 244, (84) 687-20-75
Jakub Czapla
Specjalista ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 730 987 180, (84) 687-20-19 wew. 14
Monika Turczyn
Specjalista Służby Lesnej ds. ochrony lasu, przyrody, środowiska, gospodarki łowieckiej i certyfikacji
Tel.: (84) 687-20-19 wew. 30
Łukasz Kowalczyk
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: 664 055 225, (84) 687-20-19 wew. 20
Rafał Kitka
Specjalista Służby Leśnej ds. pozyskania drewna i marketingu
Tel.: 570 969 000, (84) 687-20-19 wew. 15
Piotr Lipianin
Referent
Tel.: 662 105 091

Leśny Ośrodek Nasienny

Adam Bielec
Kierownik LON
Tel.: 664 055 264, (84) 687-20-75

Kadry

Halina Padjas
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 664 055 203, (84) 687-20-19 wew. 26

Posterunek Straży Leśnej

Dariusz Poznański
St. strażnik leśny - Komendant posterunku
Tel.: 664 055 242
Dariusz Tałanda
St. strażnik leśny
Tel.: 664 055 265
Andrzej Rapa
St. strażnik leśny
Tel.: 570 170 266

Dział Finansowo-Księgowy

Joanna Ostrowska
Starsza księgowa
Tel.: 690 055 302
Karolina Batorska
Księgowa
Tel.: 690 055 277
Anna Maciąg
Księgowa
Marzena Pyzio
Księgowa
Tel.: 690 055 320