Lista aktualności Lista aktualności

Nowa mapa sytuacyjna obiektów turystycznych

Dla odwiedzających nasze lasy przygotowaliśmy nową mapę sytuacyjną zasięgu terytorialnego z najważniejszymi informacjami.

Celem sporządzenia mapy było przedstawienie aktualnej informacji o obiektach turystycznych, którymi zarządza nadleśnictwo, np. ścieżki edukacyjne, zadaszenia, miejsca postoju pojazdów itp. Ponadto na mapie można znaleźć siedziby leśnictw, lokalizację kompleksów leśnych, rezerwaty przyrody oraz wybrane szlaki turystyczne piesze i rowerowe.

Mapa zawiera także nazwy kompleksów leśnych i uroczysk używanych przez miejscową ludność oraz leśników. Są to nazwy historyczne, figurujące na dawnych mapach leśnych i topograficznych. W mapie wykorzystano dane z Leśnej Mapy Numerycznej, portalu mapowego OpenStreetMap oraz dane numerycznego modelu terenu ISOK, dzięki którym uwidoczniono zróżnicowaną rzeźbę terenu Roztocza. Najbardziej rzuca się w oczy gęsta sieć wąwozów lessowych Roztocza Szczebrzeszyńskiego oraz Środkowego, na wschód od granic Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Mapa znajduje się przed siedzibą nadleśnictwa i została wykonana przez nadleśnictwo we własnym zakresie.