Zasady udostępniania lasu

Zachęcamy Państwa do poznawania bogactwa przyrodniczego, odpoczynku i wędrówek po leśnych ostępach Nadleśnictwa Zwierzyniec.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Informujemy Państwa, że wszelkie ogłoszenia na temat zamówień publicznych oraz lista aktualnych zarządzeń publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zwierzyniec i są dostępne pod adresem który pojawi się w kliknięciu tego odnośnika.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Na kolejnych stronach prezentujemy naszą ofertę handlową. Drewno sprzedawane jest w ciągu całego roku, natomiast oferta sadzonek i choinek są ofertami sezonowymi dostępnymi odpowiednio wczesną wiosną i w drugiej połowie grudnia. Zapraszamy do skorzystania z przygotowanej oferty.

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Zwierzyniec nadzoruje gospodarką łowiecką w 26 obwodach dzierżawionych przez 13 kół łowieckich. Są to obwody polno-leśne oraz jeden leśny. Samodzielnie prowadzimy gospodarkę łowiecką na terenie jednego Ośrodka Hodowli Zwierzyny.

Zagrożenie pożarowe

Na podstawie wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności powietrza oraz współczynnika opadowego leśnicy określają aktualny stopień zagrożenia pożarowego lasów od którego zależy rodzaj podejmowanych działań zapobiegawczych.

RODO

RODO jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Zakazy wstępu do lasu

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.

Oferty pracy - rekrutacja

Informacje na temat prowadzonej rekrutacji oraz oferty pracy.

Monitoring gospodarki leśnej

Przedstawiamy wyniki prowadzonego w Nadleśnictwie Zwierzyniec monitoringu gospodarki leśnej według stanu na 31.12.2018 r.

Lubelski Głos Lasu

Pod tym adresem prezentujemy Państwu elektroniczne wydania regionalnego kwartalnika Głos Lasu.