Lista aktualności Lista aktualności

Położenie

Nadleśnictwo Zwierzyniec zarządza lasami Skarbu Państwa o pow. blisko 18,7 tys. ha położonymi w województwie lubelskim w powiatach zamojskim, biłgorajskim oraz tomaszowskim. Pod względem fizjograficznym są to obszary Roztocza Środkowego i częściowo Zachodniego z fragmentami Wyżyny Lubelskiej oraz Kotliny Sandomierskiej. Teren ten podzielony jest na 2 obręby i 12 leśnictw.

W zasięgu terytorialnym obejmującym 1036 km2 lasy zgrupowane są głównie na Roztoczu i w Puszczy Solskiej, podczas gdy obszar położony na terenie Wyżyny Lubelskiej w pobliżu Zamościa, to tereny o intensywnym rolnictwie i niskiej lesistości. W centralnej części zasięgu otoczonej przez lasy znajduje się Roztoczański Park Narodowy.

 

 

Urozmaicona budowa geologiczna Roztocza, której skutkiem jest różnorodność gleb oraz stosunków wodnych doprowadziła do wytworzenia się pełnej palety typów siedliskowych lasów nizinnych i wyżynnych występujących na naszym terenie. Roztocze jest nie tylko ważnym działem wodnym, jest też naturalną granicą zasięgów gatunków drzew, takich jak buk, jodła i świerk, a tutejsze lasy zawierają w swoim składzie wszystkie krajowe gatunki lasotwórcze.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, a przez to także Nadleśnictwo Zwierzyniec, posiada międzynarodowe certyfikaty FSC oraz PEFC świadczące o dobrze prowadzonej gospodarce leśnej.

Nadleśnictwo w swojej historii przechodziło wiele przeobrażeń związanych ze zmianami organizacyjnymi. Poza leśnictwami prowadzącymi całokształt gospodarki leśnej integralną część Nadleśnictwa stanowią również:

  • Ośrodek Hodowli Zwierzyny LP,
  • Pokoje gościnne w Leśnictwie Nowiny koło Nielisza,
  • Leśny Ośrodek Nasienny.