Wydarzenia Wydarzenia

Przetarg - Wykonywanie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec w roku 2018

W podanym wyżej terminie odbędzie się publiczne otwarcie ofert (składanie ofert do godz. 10.) w przetargu na wykonanie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec w 2018 r.

Każde nadleśnictwo prace zleca Zakładom Usług Leśnych (ZUL) na podstawie podpisanych umów, które są wynikami rozstrzygnięć przetargów nieograniczonych.

 

Wartość zamówienia na przyszły rok to 6,5 mln zł netto.

Ogłoszony przetarg obejmuje prace leśne wykonywane na naszym terenie, a jego główną składową jest pozyskanie i zrywka drewna ale również  inne działy gospodarki leśnej (hodowla i ochrona lasu) aż po uboczne użytkowanie lasu. Jest to największy przetarg jaki ogłasza Nadleśnictwo w każdym roku.

 

Ponieważ zakres zadań jest bardzo szeroki i dodatkowo zlokalizowany w rozproszeniu na znacznym terenie w przetargu wydzieliliśmy 12 pakietów (części), które odpowiadają podziałowi terytorialnemu na leśnictwa.

 

 

 

Wszelkie szczegóły i dokumenty dotyczące przetargu na usługi leśne w 2018 r. znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zwierzyniec

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_zwierzyniec/zamowienia_publiczne

 

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest również na stronie

Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

ted.europa.eu

Ogłoszenie >>>