Wydarzenia Wydarzenia

Przetarg - Wykonywanie usług leśnych w latach 2019-2020

W podanym wyżej terminie odbędzie się publiczne otwarcie ofert (składanie ofert do godz. 9.) w przetargu na wykonanie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec na lata 2019-2020.

Każde nadleśnictwo prace zleca Zakładom Usług Leśnych (ZUL) na podstawie podpisanych umów, które są wynikami rozstrzygnięć przetargów nieograniczonych.

 

Wartość zamówienia na lata 2019-2020 to ponad 14,7 mln zł netto.

Ogłoszony przetarg obejmuje prace leśne wykonywane na naszym terenie, a jego główną składową jest pozyskanie i zrywka drewna ale również  inne działy gospodarki leśnej (hodowla i ochrona lasu) aż po uboczne użytkowanie lasu. Jest to największy przetarg jaki ogłasza Nadleśnictwo.

Obecny przetarg ogłoszony jest na lata 2019-2020.

 

Ponieważ zakres zadań jest bardzo szeroki i dodatkowo zlokalizowany w rozproszeniu na znacznym terenie w przetargu wydzieliliśmy 12 pakietów (części), które odpowiadają podziałowi terytorialnemu na leśnictwa.

 

 

 

Wszelkie szczegóły i dokumenty dotyczące przetargu na usługi leśne w latach 2019-2020 znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zwierzyniec

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_zwierzyniec/zamowienia_publiczne

 

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest również na stronie

Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

ted.europa.eu

Ogłoszenie >>>