Wydawca treści Wydawca treści

Zasady udostępniania lasu

Zachęcamy Państwa do poznawania bogactwa przyrodniczego, odpoczynku i wędrówek po leśnych ostępach Nadleśnictwa Zwierzyniec.

 

Udostępnianie lasów dla społeczeństwa i edukacji przyrodniczo-leśnej należy do ważnych zadań Nadleśnictwa Zwierzyniec. Praktycznie wszystkie kompleksy leśne z wyłączeniem rezerwatów, obszarów chronionych udostępnione są do zbioru płodów runa leśnego, a leśne drogi do ruchu pieszego, rowerowego i lokalnie do jazdy konnej. Okresowe lub stałe zakazy wstępu do lasu są wprowadzane po to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.

 

Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, z pewnymi zastrzeżeniami, są udostępniane dla ludności. O tym jakie zakazy obowiązują w lasach, na jakich zasadach możliwy jest zbiór płodów runa leśnego i lokalizowanie pasiek oraz gdzie można poruszać się pojazdami mechanicznymi dowiedzą się Państwo z załączonych poniżej „Zasad udostępniania lasu”.

 

Przydatne materiały:

- Ikonografika

- Jak bezpiecznie wybrać sie do lasu - COVID-19

 

Zapraszamy do wypoczynku w lesie!