Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Gospodarka leśna na naszym terenie jest prowadzona zgodne z zasadami i kryteriami międzynarodowych certyfikatów PEFC i FSC®. Jest to dowód na jednoczesne przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju, zachowania trwałości lasów i ochrony przyrody.

Certyfikacja gospodarki leśnej to procedura, w wyniku której niezależna organizacja potwierdza prowadzenie tej gospodarki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Gospodarka leśna prowadzona przez nadleśnictwa RDLP w Lublinie poddawana jest certyfikacji od 2002 r. Obecnie RDLP w Lublinie posiada przyznane dwa certyfikaty:

- certyfikat PEFC dla Nadleśnictwa Zwierzyniec ma numer subcertyfikatu BVCPL/PEFCFM/07-25 i jest ważny od 10.07.2018 r. do 09.07.2021 r. PEFC 100%

- certyfikat FSC® wydany jest dla całej RDLP w Lublinie i ma nr BV-FM/COC-140114 (FSC-C140114) i jest ważny od 23.01.2019 r. do 22.01.2024 r. FSC 100%

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie otrzymała certyfikat PEFC w 2012 roku.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest organizacją pozarządową, której cel to wspieranie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Pełni ona funkcję międzynarodowej organizacji, która ocenia i uznaje krajowe systemy certyfikacji leśnej. Te krajowe systemy opierają się na międzyrządowych zasadach promowania zrównoważonej gospodarki leśnej. By móc sprzedawać produkty oznaczone jako certyfikowane przez PEFC, zarządzający lasami muszą uzyskać certyfikat gospodarki leśnej, zaś przedsiębiorstwa biorące udział w procesie przetwarzania i handlu drewnem muszą uzyskać certyfikat kontroli pochodzenia produktu CoC. System certyfikacji PEFC funkcjonuje od 1999 r. i jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym systemem certyfikacyjnym lasów w Europie.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie posiada certyfikat FSC od 9 stycznia 2003 roku.

FSC® (Forest Stewardship Council®) jest międzynarodową organizacją typu non-profit, założoną w 1993 r. w Meksyku w celu wspierania inicjatyw zmierzających do korzystnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi. Jej działalność skupia się na popularyzacji sposobu prowadzenia gospodarki leśnej na zasadach uwzględniających aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie ze wszystkimi regulacjami prawnymi danego kraju oraz międzynarodowymi traktatami i porozumieniami, których dany kraj jest sygnatariuszem. Obligatoryjne jest również spełnianie standardów certyfikacji określonych przez FSC®

Materiały do pobrania