Wydawca treści Wydawca treści

Teren monitorowany

MONITORING STOSOWANY PRZEZ POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE ZWIERZYNIEC

Pod zarządem Nadleśnictwa Zwierzyniec znajdują się grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa, które są objęte nadzorem mobilnych kamer, foto pułapek oraz kamer interwencyjnych.

Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.).

Administratorem danych z monitoringu jest Nadleśnictwo Zwierzyniec, ul. Zamojska 6, 22-470 Zwierzyniec, tel. (84) 687 20 19, www.zwierzyniec.lublin.lasy.gov.pl.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania.

Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych.

 

 

MONITORING BUDYNKÓW NADLEŚNICTWA ZWIERZYNIEC

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa, na terenie oraz w otoczeniu budynku biura Nadleśnictwa Zwierzyniec oraz na terenie Leśnego Ośrodka Nasiennego i w otoczeniu kancelarii Leśnictwa Smolnik prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń kamer rejestrujących.

Administratorem danych z monitoringu jest Nadleśnictwo Zwierzyniec, ul. Zamojska 6, 22-470 Zwierzyniec, tel. (84) 687 20 19, www.zwierzyniec.lublin.lasy.gov.pl.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania,

Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych.