Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami niepaństwowymi w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Zwierzyniec sprawują Starostowie we własnym zakresie.

Zgodnie z ustawą o lasach za stan lasów odpowiedzialni są ich właściciele.

 

 

 

Do obowiązków właściciela należy w szczególności:

  • ponowne wprowadzanie roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu
  • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na uprawach w wieku do 10 lat
  • prowadzenie racjonalnej wycinki drzew zgodnie z uproszczonymi planami urządzania lasu lub odpowiednimi decyzjami
  • wykonywanie prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej


W sprawach dotyczących cechowania drewna i wystawiania dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania należy zwrócić się do właściwego terytorialnie Starostwa Powiatowego w Zamościu, Biłgoraju lub Tomaszowie Lubelskim.

 

W sprawach związanych z wyrażeniem zgody na pozyskanie drewna na działkach gdzie współwłaścicielem jest Skarb Państwa - Nadleśnictwo Zwierzyniec osoby zainteresowane powinny złożyć stosowny wniosek zachowując drogę pisemną.

Druki ułatwiające to zadanie dostępne są w siedzibie Nadleśnictwa w Zwierzyńcu jak również w kancelariach wszystkich leśnictw.