Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia Nadleśnictwa i skorzystania z naszej oferty edukacyjnej.

 

W oparciu o Zarządzenie Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie „Kierunków rozwoju edukacji leśnej w Lasach Państwowych" oraz „Wytycznych do tworzenia programu edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie" prowadzona jest edukacja leśna społeczeństwa, która ma na celu upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku  leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej, podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszystkich funkcji lasu, budowanie zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników.

Poniżej przedstawiamy ofertę edukacyjną na zajęciach prowadzone w Nadleśnictwie Zwierzyniec lub na terenie placówek oświatowych.


Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone:
1. w siedzibie Nadleśnictwa Zwierzyniec
2. w sali edukacyjnej
3. w Zielonej Klasie na terenie Leśnego Ośrodka Nasiennego
4. na terenie Leśnego Ośrodka Nasiennego (Wyłuszczarnia nasion, Bank Genów, Stacja Oceny Nasion)
5. na terenie szkółki leśnej w Leśnictwie Nowiny
6. na ścieżkach przyrodniczo edukacyjnych w leśnictwie Brodziaki, Górecko i Debry
7. w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych


Tematyka zajęć edukacyjnych (propozycje):
1. Drzewa i krzewy leśne
2. Funkcje lasu
3. Zasady zachowanie się w lesie
4. Warstwowa budowa lasu
5. Życie lasu- cztery pory roku
6. Co nam daje las  - pożytki z lasu
7. Zima za pasem- dokarmiajmy ptaki z głową
8. Zwierzęta oraz rośliny chronione - formy ochrony przyrody w Polsce
9. Rola martwych drzew w lesie
10. Praca leśnika
11. Inne tematy proponowane przez opiekunów

Zajęcia edukacyjne prowadzone są nieodpłatnie.
Uczestnicy zajęć edukacyjnych mogą korzystać z posiłku (grill lub ognisko) zorganizowanego we własnym zakresie. W takim wypadku Nadleśnictwo nie bierze odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne uczestników. Miejsce ogniskowe lub grillowe udostępniane są bezpłatnie.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o  wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego"
i przesłanie go do Nadleśnictwa Zwierzyniec na adres:


Nadleśnictwo Zwierzyniec
ul. Zamojska 6
22-470 Zwierzyniec


lub na adres e-mail: zwierzyniec@lublin.lasy.gov.pl
 

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.