Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Zwierzyniec nadzoruje gospodarką łowiecką w 26 obwodach dzierżawionych przez 13 kół łowieckich. Są to obwody polno-leśne oraz jeden leśny. Samodzielnie prowadzimy gospodarkę łowiecką na terenie jednego Ośrodka Hodowli Zwierzyny.

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych„Nowiny", w którym samodzielnie prowadzimy gospodarkę łowiecką, ma łączną powierzchnię 13 916 ha, w tym obszarów leśnych 7460 ha. Polowania organizujemy zarówno dla myśliwych krajowych, jak i zagranicznych.

Kontakt dla myśliwych:
Hubert Zajączkowski
tel. 664 055 240

 

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Biuro Turystyki Myśliwskiej "Roztocze" - informacje