Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach  zrównoważonego rozwoju. Na obszarach graniczących  z parkiem krajobrazowym może być wyznaczona otulina. W Polsce jest 125 parków krajobrazowych. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

 

Parki krajobrazowe występujące w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa:

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy został utworzony w 1988 roku i zajmuje centralną część Roztocza. Powierzchnia ogólna wynosi 9390 ha, z czego 6631,28 ha leży w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa. Równocześnie z pękiem została utworzona Otulina Krasnobrodzkiego Parku Narodowego  i obejmuje 30794 ha, z czego 7144,20 ha leży w terytorialnym zasięgu Nadleśnictwa.

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy został utworzony w 1991 roku i zajmuje Roztocze Szczebrzeszyńskie. Powierzchnia całkowita wynosi 20 209 ha, z czego 8029,78 ha leży w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa.