Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa.

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupisk o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na obszarze zarządzanym przez Nadleśnictwo Zwierzyniec uznano dotychczas 7 pomników przyrody, z czego 6 stanowią pojedyncze drzewa, a jeden – stanowisko zimozioła północnego - pomnik powierzchniowy.

Obręb Zwierzyniec Leśnictwo Zielone

  • - Jodła pospolita
  • - Buk pospolity

Obręb Zwierzyniec Leśnictwo Zwierzyniec

  • - Sosna czarna
  • - Cyprysik błotny
  • - Jałowiec wirginijski
  • - Daglezja sina
  • - Stanowisko zimozioła północnego