Wydawca treści Wydawca treści

Informator dotyczący kornika

Zamieszczamy "Informator dla właścicieli lasów dotyczący zwalczania gradacji kornika ostrozębnego"

Informator został przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju i Nadleśnictwo Biłgoraj  oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.

Zawarte w nim informacje będą przydatne dla każdego prywatnego właściciela lasu, którego las zostanie dotknięty wystąpieniem kornika ostrozębnego.

Informator został wydany w związku z utrzymujacym się zagrożeniem gradacją  kornika ostrozębnego w drzewostanach sosnowych na naszym terenie (nie tylko w powiecie biłgorajskim ale również zamojskim i tomaszowskim).

Starosta Biłgorajski pełniacy ustawowy nadzów nad lasami niestanowiącymi własnosci Skarbu Państwa przypomina właścicielom lasów o tym, że każdy z nich zobowiazany jest do wykonywania obowiązków zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się i rozprzestrzeniajacych organizmów szkodliwych.

Jednym z takich organizmów jest niewielki owad - kornik ostrozębny - powodujący zamieranie drzew.

Jedynym sposobem walki z kornikiem jest usunięcie (wycinka) drzew przez niego zasiedlonych tj. z rudziejącym igliwiem w koronach oraz jak najszybsze całkowite usunięcie drewna i gałęzi z terenu leśnego. Działanie to wykonane w określonym okresie może doprowadzic do przerwania cyklu rozwojowego owada przez co nie będzie on zdolny do dalszego namnażania i rozprzestrzeniania. W walce z kornikiem podstawowym zadaniem właścicieli lub zarządców lasów (w tym nadleśnictw) jest dokonywanie ich okresowego przeglądu - w razie stwierdzenia podczas lustracji oznak zamierania drzew (zmiana koloru igliwia) należy jak najszybciej podjąć działania gospodarczo-ochronne. Wycinka drzew związana jest w koniecznoscią jego legalizacji. 

Po wycince drzew koniecznym jest zniszczenie również gałęzi koron zasiedlonych przez owady. Może odbyć się to różnymi sposobami w tym poprzez wypalenie. Jest to sposób dopuszczony pod warunkiem spełnienia określonych wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych (zabezpieczenie, dozorowanie, wygaszenie).