Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Lasy będące obecnie w zarządzie Nadleśnictwa Zwierzyniec w dużej części należały do lasów Ordynacji Zamojskiej. Do roku 1944 większość przemysłu Ordynacji oparta była właśnie na gospodarce leśnej.

Działały tu zakłady meblarskie, smolarnie, lasy dostarczały budulca. Była to jednak racjonalna, jak na miarę ówczesnej wiedzy gospodarka, która nie dopuszczała do dewastacji lasów tak częstej w innych regionach. Tutejsze knieje dotrwały do naszych czasów w stanie wysokiej naturalności i należą do najbogatszych pod względem flory i fauny obszarów w kraju.

Z inicjatywy leśników i przyrodników dla ochrony całości najlepiej zachowanych ekosystemów leśnych w 1974 roku utworzono Roztoczański Park Narodowy z pięcioma dużymi rezerwatami ścisłymi.

 

 

To miejsce upodobał sobie Jan Zamoyski, długo o nie zabiegał i dopiero zwycięstwo w bitwie pod Byczyną w 1588, uwięzienie Maksymiliana z Habsburgów - pretendenta do tronu Polski, oraz jego popleczników umożliwiło nabycie zadłużonych za 80 tys. zł włości. Transakcja odbyła się w sposób niezgodny z ówczesnym prawem, jednak bardzo dobra znajomość przepisów umożliwiła uprawomocnienie zakupu. Zwierzyniec powstaje obok wsi Ruda, w lasach, gdzie najpierw wybudowano dworek myśliwski o wymiarach 60x14m, którego gośćmi byli nie tylko najwyżsi dostojnicy państwa, ale także królowie. Wokół dworku powstaje nowa osada Zwierzyniec, której nazwa pochodziła od założonego tutaj w końcu XVII wieku pierwszego w Polsce zwierzyńca, obejmującego dolinę Świerszcza, dzisiejsze Stawy Echo, Czarny Staw i lasy sięgające do Malowanego Mostu. Zwierzyniec ten zwany był „Parkanem", a jego powierzchnia wynosiła 150 ha i miała obwód 3 km. W Zwierzyńcu hodowano jelenie, sarny, łosie, daniele i tarpany.

Od 1806 r. stopniowo przenoszono do Zwierzyńca administrację Zarządu Ordynacji Zamojskiej. Na jej potrzeby wybudowano murowane oficyny dworku, dla plenipotenta i Zarządu O.Z.

W lasach prowadzono planową gospodarkę i w XIX wieku stosowano metodę okresowo – powierzchniową, która wymagała planu urządzania lasu dla obrębu na całą kolej rębu (80-120 lat). Natomiast w okresie międzywojennym stosowano metodę kombinowaną urządzania lasu, polegającą na połączeniu: metody klas wieku i metody drzewostanowej, a plany zrębów zupełnych sporządzono na 10 lat a przrębnych na 20 lat. Należy wspomnieć, że za Stanisława Kostki Zamoyskiego prowadzono szkołę dla leśniczych typu kursowego.

W okresie międzywojennym powstają:

rezerwaty – Bukowa Góra (1936), Czartowe Pole, Dolina Rzeki Szum, Jarugi.

pomniki przyrody: Dąb Florian we Floriance, stare dęby w Górecku Kościelnym, aleje lipowe itd.

Od 1904 r. działają we Floriance doświadczalne szkółki leśno – ogrodowe, posiadające system nawadniania i o produkcji ok.600 tys. sztuk/rok. Sprowadzano tam różne gatunki drzew egzotycznych np. korkowca amurskiego (Phellodendron amuranse), mahonię (Mahonia aquifolia), amerykańskie głogi (Cartegus sp.), żywotnika olbrzymiego (Thuja plicata), iglicznie trójcierniową (Gleditsia triacanthos) i wiele innych. Niektóre z nich rosną do tej pory. W okresie międzywojennym istniała koncepcja utworzenia parku narodowego z części tzw. lasów zwierzyniecko-kosobudzkich, Turzynieckich Dołów i Doliny Wieprza, jednak plany te pokrzyżowała wojna.

Ordynację Zamojską zlikwidowano w 1944 r. na mocy dekretu PKWN o reformie rolnej, jej grunty stały się własnością państwową. Dn. 25.07.1944 r. w Lublinie powstaje regionalna administracja nad lasami państwowymi. Na podstawie okólnika Dyrekcji Lasów Państwowych z dn. 28.08.1944 roku powołano 8 obwodów inspekcyjnych i utworzono 52 nadleśnictwa, w tym czasie powstało również Nadleśnictwo Zwierzyniec.