Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo Zwierzyniec około 80% pozyskiwanego drewna sprzedaje firmom prowadzącym jego przerób. Pozostała ilość trafia do odbiorców indywidualnych i jest to głównie drewno opałowe. Na tej stronie wyjaśniamy jak, gdzie i kiedy można kupić drewno oraz jaka jest jego aktualna cena. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

 

Sprzedaż detaliczna drewna prowadzona jest w każdym leśnictwie

oraz biurze Nadleśnictwa (po uzgodnieniu z leśniczym)

we wtorki i piątki w godzinach 730-1100.

 

Wydatek drewna sprzedanego detalicznie odbywa się

we wtorki i piątki od 700 do 1500.

 

Kancelarie leśnictwa zaopatrzone są w terminale płatnicze, dzięki czemu mogą Państwo dokonać płatności kartą bankową.

 

Na dole strony zamieszczamy do pobrania obowiązujący cennik oraz inne pliki wyjaśniające zasady prowadzonej przez Nadleśnictwo sprzedaży drewna klientom detalicznym.

 

 


 

Informacje o sprzedaży drewna przedsiębiorcom można uzyskać na stronie

Portalu Leśno-Drzewnego

lub kontaktując się z pracownikami Nadleśnictwa Zwierzyniec.