Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo Zwierzyniec około 3/4 pozyskiwanego drewna sprzedaje firmom prowadzącym jego przerób. Pozostała ilość trafia do odbiorców indywidualnych i jest to głównie drewno opałowe. Na tej stronie wyjaśniamy jak, gdzie i kiedy można kupić drewno oraz jaka jest jego aktualna cena. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

 

Sprzedaż detaliczna drewna prowadzona jest w każdym leśnictwie

oraz biurze Nadleśnictwa (po uzgodnieniu z leśniczym)

we wtorki i piątki w godzinach 730-1100.

 

Wydatek drewna sprzedanego detalicznie odbywa się

we wtorki i piątki od 700 do 1500.

 

Na dole strony zamieszczamy do pobrania obowiązujący cennik oraz inne pliki wyjaśniające zasady prowadzonej przez Nadleśnictwo sprzedaży drewna klientom detalicznym.

 


 

Informacje o sprzedaży drewna przedsiębiorcom można uzyskać na stronie

Portalu Leśno-Drzewnego

lub kontaktując się z pracownikami Nadleśnictwa Zwierzyniec.