Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Na podstawie wilgotności ściółki, wilgotności powietrza, oraz ilości opadów leśnicy określają aktualny stopień zagrożenia pożarowego lasów od którego zależy rodzaj podejmowanych działań zapobiegawczych.

W okresie od 1 marca (jednak nie wcześniej niż po ustąpieniu pokrywy śnieżnej) do 30 września (lub dłużej, zgodnie z ustaleniem dyrektora RDLP) trwa akcja bezpośrednia i pomiary dokonywane są codziennie w zautomatyzowanych stacjach rozmieszczonych w strefach prognostycznych obejmujących zasięgiem cały kraj z wyłączeniem obszarów górskich.

 

Wyróżniamy cztery stopnie zagrożenia pożarowego lasu (SZPL).

0 stopień zagrożenia – brak zagrożenia

1 stopień zagrożenia – zagrożenie małe

2 stopień zagrożenia – zagrożenie średnie

3 stopień zagrożenia – zagrożenie duże


Aktualny stopień zagrożenia pożarowego na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec

mogą Państwo sprawdzić po kliknięciu w poniższy odnośnik

ZAGROŻENIE POŻAROWE >>>

 

W razie zauważenie pożaru należy niezwłocznie zawiadomić

Straż Pożarną pod nr tel. 998 lub 112

 

oraz jeżeli to możliwe Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny

działający w Nadleśnictwie Zwierzyniec 


 

Jeżeli układ warunków pogodowych spowoduje duże zagrożenie pożarowe objawiające się tym, że przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9 będzie niższa od 10 % nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu.


Tereny leśne oznakowuje się wtedy tablicami ustalonego wzoru z podaniem powodu wprowadzenia zakazu. Za nieprzestrzeganie zakazu wstępu do lasu grozi mandat w wysokości do 500 zł.

Zakaz trzeba traktować poważnie jednak nie tylko ze względu na sankcje karne. Każdy pożar bowiem jest niezmiernie groźny dla ludzi, zwierząt i środowiska leśnego oraz niesie ze sobą poważne straty materialne.

 

Ponieważ przyczyną większości pożarów nadal są podpalenia i nieostrożność osób przebywających na terenie lasu szczególnie apelujemy o ostrożność w lesie.
 

W trakcie upalnego lata warto też przed każdą wycieczką do lasu sprawdzić aktualnie obowiązujące zakazy wstępu do lasu prezentowane na stronie internetowej Lasów Państwowych.